Аеродромска ограда

  • Airport Fencing & Airport Physical Security Fencing

    Аеродромско оградување и Физичка безбедност на аеродромот

    Аеродромската ограда е еден вид ограда специјално дизајнирана за аеродроми и некои безбедни места.Вертикалниот дел на оградата на аеродромот е ист со 3d оградата.Мрежата од 50 * 100 мм и 4 свиоци обезбедуваат цврстина на панелот со висока јачина.Делот во форма на V на врвот на оградата на аеродромот е составен од Y столб, V панел, жица RAZOR и 4 комплети штипки.Системот за ограда на аеродромот е многу робустен.Целиот дизајн ја обезбедува убавината на аеродромот.А системот во облик на V целосно ги спречува луѓето да се искачуваат.