Привремена ограда

  • Temporary Fence, Canada, Austrilia, Newsland

    Привремена ограда, Канада, Австрија, Newsland

    Привремено оградување познато и како мобилна ограда, ограда од базен, градежна ограда.Панелите се држат заедно со стеги кои ги поврзуваат панелите заедно што го прави пренослив и флексибилен за широк опсег на апликации.Потребно е привремено оградување на привремена основа кога е потребно за складирање, јавна безбедност или безбедност, контрола на толпата или спречување кражба.Познато е и како градежно складирање кога се користи на градилиштата.Други употреби за привремено оградување вклучуваат поделба на местата на големи настани и јавно ограничување на индустриските градилишта, кога често се користат заштитни огради[1].Привременото оградување, исто така, често се гледа на специјални настани на отворено, паркинзи и локации за помош при итни случаи/катастрофи.Ги нуди придобивките од достапност и флексибилност.